Akademia Wiedzy

Niszczenie danych


Są dane jest problem, nie ma danych - nie ma problemu.

Weź udział w kursie
agent001